نمایش 1–8 از 400 نتیجه

نمایش 9 24 36

فرشینه مخمل کد F1399

415,000 تومان1,350,000 تومان
فرشینه های شرکت نیکو دیزاین از مخمل ضخیم کوبیده شده هست که با زیره ی چرم بسیار با کیفیت پوشش داده شده که این کار باعث ضد لغزش و سر بودن فرشینه میشود فرشینه های شرکت نیکو دیزاین در 2 نوع تهیه و تولید میشوند: -دولایه چرم  -چهار لایه عرض فرش حداکثر ۱۴۰ سانتی متر طول فرش نامحدود و دلخواه

فرشینه مخمل کد F1398

415,000 تومان1,350,000 تومان
فرشینه های شرکت نیکو دیزاین از مخمل ضخیم کوبیده شده هست که با زیره ی چرم بسیار با کیفیت پوشش داده شده که این کار باعث ضد لغزش و سر بودن فرشینه میشود فرشینه های شرکت نیکو دیزاین در 2 نوع تهیه و تولید میشوند: -دولایه چرم  -چهار لایه عرض فرش حداکثر ۱۴۰ سانتی متر طول فرش نامحدود و دلخواه

فرشینه مخمل کد F1397

415,000 تومان1,350,000 تومان
فرشینه های شرکت نیکو دیزاین از مخمل ضخیم کوبیده شده هست که با زیره ی چرم بسیار با کیفیت پوشش داده شده که این کار باعث ضد لغزش و سر بودن فرشینه میشود فرشینه های شرکت نیکو دیزاین در 2 نوع تهیه و تولید میشوند: -دولایه چرم  -چهار لایه عرض فرش حداکثر ۱۴۰ سانتی متر طول فرش نامحدود و دلخواه

فرشینه مخمل کد F1396

415,000 تومان1,350,000 تومان
فرشینه های شرکت نیکو دیزاین از مخمل ضخیم کوبیده شده هست که با زیره ی چرم بسیار با کیفیت پوشش داده شده که این کار باعث ضد لغزش و سر بودن فرشینه میشود فرشینه های شرکت نیکو دیزاین در 2 نوع تهیه و تولید میشوند: -دولایه چرم  -چهار لایه عرض فرش حداکثر ۱۴۰ سانتی متر طول فرش نامحدود و دلخواه

فرشینه مخمل کد F1395

415,000 تومان1,350,000 تومان
فرشینه های شرکت نیکو دیزاین از مخمل ضخیم کوبیده شده هست که با زیره ی چرم بسیار با کیفیت پوشش داده شده که این کار باعث ضد لغزش و سر بودن فرشینه میشود فرشینه های شرکت نیکو دیزاین در 2 نوع تهیه و تولید میشوند: -دولایه چرم  -چهار لایه عرض فرش حداکثر ۱۴۰ سانتی متر طول فرش نامحدود و دلخواه

فرشینه مخمل کد F1394

415,000 تومان1,350,000 تومان
فرشینه های شرکت نیکو دیزاین از مخمل ضخیم کوبیده شده هست که با زیره ی چرم بسیار با کیفیت پوشش داده شده که این کار باعث ضد لغزش و سر بودن فرشینه میشود فرشینه های شرکت نیکو دیزاین در 2 نوع تهیه و تولید میشوند: -دولایه چرم  -چهار لایه عرض فرش حداکثر ۱۴۰ سانتی متر طول فرش نامحدود و دلخواه

فرشینه مخمل کد F1393

415,000 تومان1,350,000 تومان
فرشینه های شرکت نیکو دیزاین از مخمل ضخیم کوبیده شده هست که با زیره ی چرم بسیار با کیفیت پوشش داده شده که این کار باعث ضد لغزش و سر بودن فرشینه میشود فرشینه های شرکت نیکو دیزاین در 2 نوع تهیه و تولید میشوند: -دولایه چرم  -چهار لایه عرض فرش حداکثر ۱۴۰ سانتی متر طول فرش نامحدود و دلخواه

فرشینه مخمل کد F1392

415,000 تومان1,350,000 تومان
فرشینه های شرکت نیکو دیزاین از مخمل ضخیم کوبیده شده هست که با زیره ی چرم بسیار با کیفیت پوشش داده شده که این کار باعث ضد لغزش و سر بودن فرشینه میشود فرشینه های شرکت نیکو دیزاین در 2 نوع تهیه و تولید میشوند: -دولایه چرم  -چهار لایه عرض فرش حداکثر ۱۴۰ سانتی متر طول فرش نامحدود و دلخواه